Bönerörelse på gräsrotsnivå.

 • • En mamma berättar för en annan mamma, delar visionen med den ena efter den andra, om och om igen.
 • • När grupper är starka kommer visionen att spridas.
 • • Dina medlemmar är dina bästa "förespråkare".
 • • När Gud verkar i liv och svarar på böner, älskar mammor att dela detta.

Hur man får starka grupper

 1. Ledaren kan och följer Mammor i Bön konceptet. Hon använder Fyrstegsbönen och samstämd bön under hela timmen. Hon är förberedd. (Böneblad finns på MomsInPrayer.org.) En vältränad ledare är trygg och glad över förmånen att få vägleda sina kvinnor i fokuserad, överenskommen bön. Gruppmedlemmar kommer då att bjuda in andra att komma med och vill också dela visionen med familj och vänner som har barn på andra skolor, genom att uppmana dem att gå med eller starta Mammor i Böngrupper. Då multipliceras det.
 1. Ledaren är entusiastisk. Hon ser inte denna timme som en börda, utan som livsförvandlande, i sitt eget liv och för kvinnorna i hennes grupp. Hon vet att Gud verkar genom bön och att kraft förlöses i gemensam bön. I Matteus 18:19 och Matteus 28:20 ger Jesus böneprinciper som pekar på att två eller flera är definitivt starkare! Detta är det bästa beslut du kan ta när det gäller hur du spenderar en timme av ditt liv varje vecka.
 1. Ledaren är överlåten. Hon är villig att leda sin grupp--- dagar hon känner för det och dagar hon inte känner för att leda. Hon vet att Gud kommer att välsigna hennes lydnad. Hon är fast besluten att vara redo med sitt böneblad.
 2. Ledaren leder utifrån ett renat hjärta. Hon är inte perfekt, men förlåten.
 3. Ledaren har en regelbunden tyst tid. Hon föresätter sig att ta tid med Jesus och ha Honom som sin första kärlek. Hon lyfter fram Jesus för sina kvinnor och låter Honom leda gruppen genom henne.
 4. Ledaren förmedlar en känsla av gemenskap. Kvinnor vill vara med. De vill ha en plats där de känner sig trygga, älskade och accepterade utan fördömelse.
 1. Ledaren leder med integritet.
 • Hon börjar och slutar alltid i tid.
 • Hon leder genom att be ut förbönerna och tacksägelserna snarare än att först berätta om dem.
 • Hon betonar alltid sekretess
 1. Ledaren hittar en ny ledare när hon går vidare. Hon vet att det är viktigt att fortsätta bönen för skolan när hon flyttar till nästa nivå. Hon ber andra gruppmedlemmar att leda från tid till annan, så andra blir bekväma i rollen. Hon ber aktivt om Guds tid och val av en ny ledare.
 1. Ledaren framhåller den globala visionen om Mammor i Bön för sina kvinnor. Hon är djupt medveten om att hennes grupp är en del av något större-- tusentals och tusentals mammor som ber i grupper runt om i världen. Hon besöker regelbundet Mammor i Böns hemsida och håller sig informerad om allt som Gud gör genom Mammor i Bön världen över, så att hon kan uppmuntra sin grupp. Kvinnor vill vara delaktiga i ett av Gud välsignat, vägledande och multiplicerande nätverk som blir till en evig investering i barns och skolors liv - i detta land och i länder runt om i världen.
 2. Ledaren deltar i sammankomster med ledarna i området. Hon vet att hon kommer att bli styrkt, uppmuntrad, utrustad och ta emot viktiga uppdateringar och information.

Vilka är resultaten / fördelarna med en Stark Grupp?

 1. Kvinnor får bönesvar.
 2. Kvinnor växer i sin tro och i sitt förhållande till Kristus.
 3. Kvinnor känner att Kung Jesus var mitt ibland dem i gruppen när de kommer överens med varandra och med Honom enligt Hans vilja och Hans Ord.
 4. Kvinnor blir överlåtna. Vem skulle vilja gå miste om den här kraftfulla, effektiva bönetimmen? De kommer att lära sig att älska timmens disciplin och struktur. De kommer att se värdet av att spendera tid i bön i stället för att prata.
 5. Kvinnorna i din grupp kommer att sträcka sig ut och inbjuda andra

Förvänta Skörd! *

 1. Lev i en attityd av förväntan på stor skörd: Frälsning / väckelse på din skola och varje skola som täcks av bön.
 1. Be om överflöd - dubbel välsignelse. "Ja, idag förkunnar jag för er att jag ska ge er dubbelt igen." Sakarja 9:12b. Be om att dubbla antalet skolor får förbön, dubbelt antal medlemmar i din grupp, dubbelt ledarskap ( områdes- och statskoordinatorer), dubbla möjligheter att tala om mammor i bön på MOPS, kyrkor, bibelstudier, grannar etc
 1. Ge inte upp. Be att du kommer att vara bunden[tvingad, driven] av den Helige Ande (från Apostlagärningarna 20:22) ur en djup känsla av kärlek mot Mästaren som kallade dig att tjäna i denna tjänst. Det finns en skörd av själar som ska skördas.
 2. Tvivla inte! Tro att Gud verkar. "Ty vi lever här av tro, inte genom att se."

    2 Kor 5:7.

Vår bön för dig är detta: "Åh, Herre Du den Högste, krön________s år med en riklig skörd, må även de hårda stigarna rikligen flöda över. "(Från Psalm 65:11-12)

Ditt fält kanske inte ser ut som mycket för det otränade ögat ...

Men dold under vinterns snö finns en potential.

Stora saker kan hända. Steril mark kan bli ett bördigt fält.

Dagens frusna mark bär morgondagens skörd!

Att lägga energi på frusen, tom mark är inte slöseri med tid.

Bara för att det inte finns några bevis på liv just nu betyder det inte att det aldrig kommer att bli liv.

Det betyder inte att det inte kommer att bli ... Det finns potential i det osynliga!

Men före skörden finns det ett arbete att utföra. Det finns frön som ska planteras, gödsel som ska spridas, ogräs att rensas och böner att bes.

Det tar tid och en hel del hårt arbete.

Kom skördetid, det är värt allt!

Anpassad från en artikel av Brian Wechsler