Dagens datum __________

Kopiera det här bönebladet till var och en i gruppen. Börja i tid.
Material: Bibel, Mammor i Bön/Kontakt- häftet och penna.

Lovprisning

Prisa Gud för den Han är, Hans egenskaper, Hans namn eller Hans karaktär. Egenskap/namn på Gud

Bibelställe

Tankar

Syndabekännelse

Under tystnad.

1 Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder är Han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Tacksägelse

Vi tackar Gud i ett ackord för bönesvar. I 1 Tess 5:18 :”Tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus”. OBS! Ingen förbön här.

Förbön

Förbön för barnen

Bilda grupper om två eller tre.

Bibelställe

Namn

Namn

Namn

Speciella böneämnen

Förbön för lärarna och skolpersonal.

Bibelställe

Namn

Namn

Skola

Skolkompis

Skolkompis

Förbön för MIB

Kom ihåg: Vad som sägs i gruppen stannar i gruppen.

 

Click here to view as pdf. / Click here to view as docx.