2019 06 MIP EU Banner

Dagens datum __________

Kopiera det här bönebladet till var och en i gruppen. Börja i tid.
Material: Bibel, Mammor i Bön/Kontakt- häftet och penna.

Lovprisning

Prisa Gud för den Han är, Hans egenskaper, Hans namn eller Hans karaktär. Egenskap/namn på Gud

Bibelställe

Tankar

Syndabekännelse

Under tystnad.

1 Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder är Han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Tacksägelse

Vi tackar Gud i ett ackord för bönesvar. I 1 Tess 5:18 :”Tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus”. OBS! Ingen förbön här.

Förbön

Förbön för barnen

Bilda grupper om två eller tre.

Bibelställe

Namn

Namn

Namn

Speciella böneämnen

Förbön för lärarna och skolpersonal.

Bibelställe

Namn

Namn

Skola

Skolkompis

Skolkompis

Förbön för MIB

Kom ihåg: Vad som sägs i gruppen stannar i gruppen.

 

Click here to view as pdf. / Click here to view as docx.

Vision Statement

Vår vision är att alla skolor i världen skulle vara täckta av förbön. 

Mission Statement

Moms in Prayer Internationel påverkar barn och skolor runt om i världen för Kristus genom att samla mammor till bön.

Mer…

Bibelns bön för skolpersonal

Fader, må_____ visa sig vara ett föredöme i goda gärningar, med renhet i läran, värdig och oklanderlig i sitt tal.” Från Tit 2:7-8a (SFB)

Bibelns bön för ett barn

Herre, jag ber att när _____ är rädd han/hon ska förtrösta på dig. Ps 56:3 (SFB)

Bibelns bön för skolpersonal

Herre, må oskuld och ärlighet bevara_____ när han/hon sätter sitt hopp till dig. Från Ps 25:21 (SFB)

Bibelns bön för skolan

Må Herren låta sitt ansikte lysa över_____ skolan och vara nådig mot dem som går och arbetar där. Från 2 Mos 6:25 (SFB)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline