2019 06 MIP SV Banner

Mammor I Bön följer Moms In Prayer Internationals riktlinjer.

 1. Grupper och personer som inte följer Moms In Prayer Internationals trosbekännelse har inte rätt att använda dess namn eller logo eller representera rörelsen.
 1. Tystnadsplikt inom grupperna ger trygghet och tillit och gör arbetet inom Mammor I Bön seriöst. Därfär ska alla böneämnen behandlas konfidentiellt.
 1. Mammor I Bön ska inte bedriva lobbyverksamhet oavsett hur viktig saken verkar. Namnet Mammor I Bön ska inte användas tillsammans med annat arbete som har en annan målsättning.
 1. Mammor I Böngruppmöten ska hållas utanför skolans lokaler.
 1. Mammor I Böngrupper ska inte sätta upp lådor för böneämnen i skolor eller locka någon till att be om förbön.
 1. Mammor I Böngrupper ska inte försöka värva medlemmar genom skolan.
 1. Det är förbjudet att använda Moms In Prayer Internationals eller Mammor I Böns namn eller logo utan tillåtelse. Namn och logo är varumärke och kan bara användas efter skriftlig tillåtelse från huvudkontoret.
 1. Mammor I Böns adresslista, eller förteckning över ledare ska inte användas eller lånas ut till andra organisationer som inte är medlemmar i Mammor I Bön.
 1. Ingen form av annonser ska placeras i innehållet eller utanpå Mammor I Bön-foldern.
 1. För att kunna praktisera bön ”I ett Ackord” i gruppen ska bön med hjälp av rosenkrans eller högt tungotal inte användas i bönetimmen.
 1. Mammor i Bön-grupper ska inte delta i skvaller eller samtal av kritisk art.
 1. Mammor i Bön tror på det bibliska äktenskapsförbundet mellan en man och en kvinna.
 1. Mammor I Böngrupper är speciellt upplagt för kvinnor.

 Click here to view as a pdf.

Vision Statement

Vår vision är att alla skolor i världen skulle vara täckta av förbön. 

Mission Statement

Moms in Prayer Internationel påverkar barn och skolor runt om i världen för Kristus genom att samla mammor till bön.

Mer…

Bibelns bön för skolan

Må _____ skolan ta hänsyn till vad som är rätt, inte bara i Herrens ögon, utan också i människors ögon. Från 2 Kor 8:21 (SFB)

Bibelns bön för ett barn

Herre, jag ber att _____s tro ska växa stark i den sanning han/hon har lärt sig, så att han/hon flödar över av tacksamhet. Från Kol 2:7 (SFB)

Bibelns bön för skolpersonal

Herre, jag ber att du öppnar _____s sinne till att förstå Bibeln. Från Luk 24:45 (SFB)

Bibelns bön för skolan

Må _____ skolan ta hänsyn till vad som är rätt, inte bara i Herrens ögon, utan också i människors ögon. Från 2 Kor 8:21 (SFB)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline