2019 06 MIP EU Banner

Mammor I Bön följer Moms In Prayer Internationals riktlinjer.

 1. Grupper och personer som inte följer Moms In Prayer Internationals trosbekännelse har inte rätt att använda dess namn eller logo eller representera rörelsen.
 1. Tystnadsplikt inom grupperna ger trygghet och tillit och gör arbetet inom Mammor I Bön seriöst. Därfär ska alla böneämnen behandlas konfidentiellt.
 1. Mammor I Bön ska inte bedriva lobbyverksamhet oavsett hur viktig saken verkar. Namnet Mammor I Bön ska inte användas tillsammans med annat arbete som har en annan målsättning.
 1. Mammor I Böngruppmöten ska hållas utanför skolans lokaler.
 1. Mammor I Böngrupper ska inte sätta upp lådor för böneämnen i skolor eller locka någon till att be om förbön.
 1. Mammor I Böngrupper ska inte försöka värva medlemmar genom skolan.
 1. Det är förbjudet att använda Moms In Prayer Internationals eller Mammor I Böns namn eller logo utan tillåtelse. Namn och logo är varumärke och kan bara användas efter skriftlig tillåtelse från huvudkontoret.
 1. Mammor I Böns adresslista, eller förteckning över ledare ska inte användas eller lånas ut till andra organisationer som inte är medlemmar i Mammor I Bön.
 1. Ingen form av annonser ska placeras i innehållet eller utanpå Mammor I Bön-foldern.
 1. För att kunna praktisera bön ”I ett Ackord” i gruppen ska bön med hjälp av rosenkrans eller högt tungotal inte användas i bönetimmen.
 1. Mammor i Bön-grupper ska inte delta i skvaller eller samtal av kritisk art.
 1. Mammor i Bön tror endast på det bibliska äktenskapsförbundet mellan en man och en kvinna.
 1. Mammor I Böngrupper är speciellt upplagt för kvinnor.

 Click here to view as a pdf.

Vision Statement

Vår vision är att alla skolor i världen skulle vara täckta av förbön. 

Mission Statement

Moms in Prayer Internationel påverkar barn och skolor runt om i världen för Kristus genom att samla mammor till bön.

Mer…

Bibelns bön för skolpersonal

Må de i ___skolan lyssna till de visas ord, och lägga Din kunskap på sina hjärtan. Från Ords 22:17(SFB)

Bibelns bön för ett barn

Herre, jag ber att _____ ska veta att Du är så god, redo att förlåta, så stor i nåd mot alla som ber om Din hjälp. Från Ps 86:5 (SFB)

Bibelns bön för skolpersonal

Herre, jag ber att _____ ska veta veta att hans/hennes hjälp kommer från Herren, som gjort himmel och jord! Från Ps 121:2 (SFB)

Bibelns bön för skolan

Må Herren låta sitt ansikte lysa över_____ skolan och vara nådig mot dem som går och arbetar där. Från 2 Mos 6:25 (SFB)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline