1. Vi tror att Bibeln är inspirerad av Den Helige Ande och att den är Guds ord, utan fel. Den är enda auktoriteten för vår tro och för vårt liv.
2 Mos 4:1 – Ps 19:8-10 – Ords 30:5-6 – 1 Kor 2:13 – Gal 1:8-9 – 2 Tim 3:15-17 2 Pet 1:20-21 – Upp 22:18-19

2. Vi tror på en Gud som är uppenbarad i tre personer: Fader, Son och Den Helige Ande.
1 Mos 1:1-3 – Jes 44:6-8 – Matt 28:19-20 – Mark 12:29 – Joh 1:1-4 – Apg 5:3-4, 2 Kor 13:13

3. Vi tror på Gud Fader, den allsmäktige, fullkomlig i helighet, visdom, kraft och kärlek. Vi tror att han i nåd bryr sig om allt som sker med en människa. Vi tror att han hör och svarar på bön och att han frälser alla från synd och död som kommer till honom genom Jesus Kristus.
1 Mos 21:33 – Jes 40:28 – 2 Mos 33:14 – Joh 4:24 – Upp 4:8 – Rom 11:33-34 Jer 32:17 – Ef 1:19-20 – Jer 31:3 – Rom 5:8 – 2 Sam 24:14 – 1 Joh 5:14-15

4. Vi tror att Jesus Kristus är Guds enfödde Son och vår Frälsare. Vi tror på hans gudomlighet, född av jungfru Maria, på hans syndfria liv, hans underverk, hans ställföreträdande och försonande död på korset, på hans lekamliga uppståndelse och himmelsfärd. Vi tror att han nu sitter på Guds högra sida, att han ber för sitt folk, och att han ska komma tillbaka i kraft och härlighet.
Joh 1:1-2, 14-18 – Joh 3:16 – Luk 1:34-35; 24:2 – Hebr 4:14 – Rom 3:23-26; 8:34, Mark 8:38 – Matt 24:30 – 1 Kor 15:3-4.

5. Vi tror på Gud, Den HeligeAnde, vår hjälpare och tröstare. Vi tror på hans dagliga ledning och uppenbarelse av sanningen. Vi tror att han överbevisar om synd, rättfärdighet och dom och,att han tar sin boning i oss genom pånyttfödelsen –och så gör det möjligt för en kristen att leva ett gudfruktigt liv.
Joh 3:5-8; 14:16-17; 16:13-14 – Apg 1:8 – 1 Kor 12:13 – Ef 4:30-32; 5:18

6. Vi tror att alla är födda med en syndig natur, skilda från Gud och därför behöver frälsning. Vi blir nya skapelser genom pånyttfödelse genom Den Helige Ande. Det sker när vi bekänner våra synder och tar emot Jesus Kristus som Herre och Frälsare.
Joh 3:5-8 – Ef 1:7-8; 2:8-9 – Tit 3:5-6 – 1 Pet 1:23 – Apg 2:21

7. Vi tror på kroppens uppståndelse för både kristna och icke kristna. De frälsta till evigt liv och de ofrälsta till evig fördömelse. 
Luk 16:19-26 – 2 Kor 5:8 – Fil 1:23 – 2 Tess1:7-9 –Upp 20:11-15

8. Vi tror på andlig enhet och gemenskap med dem som tror på vår Herre Jesus Kristus.
Matt 28:19 – Apg 2:42-47 – Rom 15:5-6 – 1 Kor 11:23-26; 12:13.

 

Click here to view as a pdf.