Att starta en Mamma i Böngrupp är lätt!

  1. Läs Arbetshäftet. Det förklarar hur man börjar och leder en grupp. Om du vill ha extra verktyg erbjuder vi en mer omfattande ”Ledarhandledning” och ”Personlig Bönetid”..
  2. Var överens med Mammor I Böns Trosförkunnelse och Riktlinjer
  3. Be att Gud ger dig åtminstone en annan mamma som vill överlåta sig att be med dig för dina barn och skolor. Vårt avsnitt "Gå ut med Ordet" har många nedladdningsbara flygblad och förslag på att bjuda in andra till din grupp
  4. Registrera din grupp! Vänligen ange alla skolor som din grupp kommer att be för regelbundet. Vi glädjer oss över varje skola som får förbön! När medlemmarna går med i din grupp, var vänlig och registrera dem som medlem.
  5. Kolla in ledarhörnet på denna webbplats för massor av praktiska verktyg. Vårt nummer ett verktyg är våra delvis ifyllda Böneblad som du kan anpassa varje vecka. Du kan se vår video med en demonstration på hur en bönetimme med de fyra stegen går till.
  6. Se med förväntan i hjärtat på hur Gud kommer att svara på böner för dina barn och deras skolor.