Bönetimmen är uppdelad i fyra steg:

Lovprisning, syndabekännelse, tacksägelse och förbön .

För att förvissa sig om att tiden räcker till att be för barnen, skolan och dess ledning,beräkna ca 25 minuter till lovprisning, syndabekännelse och tacksägelse och ca 35 minuter till förbön.

1. Lovprisning

Varje bönetimme i Mammor I Bön börjar med lovprisning till Gud för hans karaktär och egenskaper, med hjälp av hans ord. Vår tro växer när vi prisar Gud för den han är och inte för vad han gjort.
Den här stunden är inte till för att tacka för bönesvar, eller att be för någon. Detta är Guds stund.

Följande illustrerar metoden för att lovprisa Gud i ett ackord.
Ledaren väljer en av Guds egenskaper, till exempel: Herde. Välj verser som belyser denna egenskap, tex. Ps. 23:1 och Jes. 40:11. Läs texten högt. PS. 23:1 "Herren är min herde, mig skall intet fattas."
Läs Jes. 40:11 "Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.”

Ledaren kan tex.börja med att be:
"Käre Gud jag prisar dig för att du är en Gud som möter alla dina barns behov som en herde sörjer för sina får.”

En annan mamma kanske fortsätter att be: "Jag instämmer Herre och gläder mig över att du tar hand om oss, som en herde känner sina får, känner du våra behov.”

En tredje mamma kanske ber: "Vi prisar dig för att du har gett oss bilden av dig själv som en herde, en som förstår oss och bär oss i dina armar nära ditt hjärta.”
Lovprisning av Gud som herde fortsätter tills vi känner att vi är klara med detta ämne.

Följande sker när vi prisar Gud:

 • Gud får den ära som tillhör bara honom.
 • Vi stadfäster, proklamerar och bekänner vem Gud är och vad han gör.
 • Tillbedjan är bra för oss. Det ger frihet och uppmuntran då vi fokuserar på Gud och inte på på våra omständigheter.
 • Lovsång gör att vi lyfter blicken mot Gud och det gör oss trygga och lugna.
 • Lovsång och tillbedjan driver bort den ondes makt och han måste lämna oss.
 • 2 Krön 20:22 "Så snart de stämde upp jubelrop och lovsång blev fienden slagen.” (parafras)

2. Syndabekännelse

Efter en stund av tillbedjan kanske Gud visar dig saker i ditt liv som inte behagar honom. Gruppledaren inbjuder till att ta några minuter till tyst bekännelse.
Jes. 59:2 ”Nej det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er.” Gud säger att han inte kommer att svara på våra böner om vi har synder som vi inte har bekännt.
Vi måste ha en rätt relation med Honom och med våra medmänniskor om vi vill att Gud ska höra och besvara våra böner.

Hur bekänner vi våra synder när den helige Ande har överbevisat oss om synd?

 1. Nämn synden specifikt, och bekänn att det är synd.
 2. Omvänd dig från synden. Detta leder till en förändring hos dig.
 3. Tacka Gud för att han har förlåtit din synd tack vare Jesu död på korset. I första Joh. 1:9 läser vi."Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig,så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet."
 4. Be om att bli fylld och ledd av den helige Ande. Överlåt din vilja och omvänd dig till Gud. Uppmaning: Ef.5:18 "..låt er uppfyllas av ande.”
  Löfte: 1 Joh 5:14-15 ”Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.”
 5. Tacka Gud, för hans löften, för att han fyllt dig med den helige Ande. Lita inte på dina känslor. Vår auktoritet är Guds löften i Bibeln, inte våra känslor.

3. Tacksägelse

Under detta steg tackar vi Gud för att han svarar på våra böner. Aposteln Paulus uppmanar oss i 1 Tess. 5:18 att "Tacka Gud under alla livets förhållanden, detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.”
I Ps 50:23 står det att vi ärar Gud när vi "offrar lovets offer".
I stället för att berätta om bönesvar, be dem. De andra kommer då att stämma in i ”Ett Ackord” och tacka Gud tillsammans med dig.

Här är ett exempel:
Den första mamman: "Tack käre Gud för att min son har fått en kristen kompis i skolan.”

Den andra mamman: "Tack för din tidsplan. Du Gud visste hur ensam han var och hur nödvändigt det var för honom att få en likasinnad vän för att växa starkare i tron.”

Den tredje mamman: "Vi tackar dig Gud för din nåd och din omsorg över varje detalj i hans liv.”

När ett tacksägelseämne är klart, kan någon annan introducera nästa bönesvar osv.

Försäkra er om att avsätta den här stunden bara för tacksägelse. Det är frestande att nämna böneämnen, men kom ihåg att fokusera på tacksägelse.

4. Förbön

Under denna del av bönetimmen kommer vi till Gud för att be för våra barn, deras klasskompisar, lärare, skolledningen, skolrelaterade problem och Mammor I Bön/ Moms In Prayer International. Om gruppen är stor kan det vara bra att dela den i mindre grupper på två eller tre. Det ger mer tid att be specifikt för varje barn.

Bön för barnen:

Gruppledaren läser ett bibelställe som kan användas när man ber för barnen.
När vi ber och sätter in vårt barns namn i bibelversen driver kraften av Guds Ord bort vår ängslan och fruktan, och vi får tro i våra hjärtan. Kom ihåg att tro är att ta Gud på orden och handla därefter. Det är att acceptera Guds ord oavsett omständigheterna, vad världen säger, eller hur vi känner.

Här följer ett exempel på hur vi kan be för våra barn i "Ett Ackord".
Välj en bibelvers och läs den högt. Till exempel Kolosserbrevet 1:9-10.
"Vår bön är att________ skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att_________ kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när__________ bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskap om Gud.”

Bönen skulle sedan kunna låta ungefär så här:

Första mamman: ”Käre Far, jag ber att Mattias kan leva ett liv värdigt Herren och på allt sätt behaga dig, att han får bära frukt och växa till i kunskapen om Gud.”

Andra mamman: "Ja, Far, jag ber att du hjälper Mattias att handla som en kristen, hur än omständigheterna ser ut.”

Tredje mamman: "Käre Gud öppna hans ögon så att han kan leva som du lär. Låt honom få se att när han är lydig mot dig så välsignar du honom.”

Be alla böner för Mattias som den helige Ande påminner er om i förhållande till bibelversen.
Be sedan för hans andra behov tex. frälsning, problem med någon lärare, karaktär, val av vänner, relationer hemma osv. Notera dessa böneämnen på bönebladet. När ni upplever att ni bett färdigt för Mattias fortsätt att be för varje barn på samma sätt, genom att sätta in nästa barns namn i bibelversen. 

Click here to view as a pdf.

Four Steps of Prayer Demonstration Video

Take a peek into a Moms in Prayer* group and the Four Steps of Prayer: Praise, silent Confession, Thanksgiving and Intercession. This video condenses the one hour pray (8.38")

 

* “MITI” is in the title instead of “Moms in Prayer”