Samtalsbön, tillsammans med bön ”I Ett Ackord", är den metod vi använder när vi ber i våra Mammor I Bön- grupper.

När en grupp ber i ”Ett Ackord" koncentrerar gruppen sig på ett ämne i taget. Flera mammor kan be för samma böneämne, tills det är klart. Vi låter den helige Ande leda oss i bön. Det gör inget om det blir tyst. Gud talar i tystnaden också. Försök att be kort och enkelt, det uppmuntrar alla att delta.

I boken, Vad sker när Mor ber, säger Evelyn Christenson; "När människor börjar be tillsammans i enighet till vår Far i himlen, i Jesu namn, börjar saker att hända. Våra liv förvandlas, våra familjer förändras, våra skolor, församlingar och vårt samhälle kommer att förändras.Förändring sker inte när vi läser om bön, inte när vi talar om bön, inte ens när vi memorerar fina bibelverser om bön. Det är när vi verkligen ber som något börjar hända.”

Om du aldrig har varit med om samtalsbön förut, känn inte att du måste be högt.Om du ber tyst i ditt hjärta, så ber du ändå i "Ett Ackord". När du har upplevt och hört andra be högt, så blir det också lättare för dig.

När vi ber i "Ett Ackord" hör vi hjärtats tankar hos de andra och det ger genklang i våra hjärtan.
Det leder till att vi riktar hela vår uppmärksamhet på en allsmäktig Gud och inte på oss själva. Gud vill lägga orden i din mun. Det har ingen betydelse om din bön är välformulerad eller inte. Det Gud hör är uppriktigheten i ditt hjärta.

Click here to view as a pdf.