Vilka grupper kan be för mer än en skola?

Alla grupper kan be för mer än en skola, inklusive Traditionella grupper. Detta är ett bra alternativ för mammor som ännu letar efter en annan mamma att be med  från sitt barns skola. Sedan, när en annan mamma hittas, kan de två kvinnorna starta sin egen grupp.

Hur registrerar jag alla skolor?

Alla skolor som bes för regelbundet under avsnittet Förbön för skolan, ska registreras. Detta inkluderar Traditionella grupper, Mormor/farmorsgrupper, Kyrkobaserade grupper, Arbetande mamma-grupper, Grupper för barn med särskilda behov osv. För att registrera varje skola, inkludera EN skola i fältet för SKOLANS NAMN och inkludera sedan ALLA ANDRA SKOLOR i KOMMENTARSfältet.

Ska jag registrera skolan/orna som bes för om ingen i gruppen har ett barn på den skolan?

Målet med Mammor i Bön International är att alla skolor  täcks av bön. Därför ber vi att varje grupp, även grupper som ber för barn som inte går i skolan, utser en skola att be för. Detta kan vara barnets tidigare eller framtida skola, en grannskola eller en skola som ligger på ditt hjärta.

Vad händer om en mamma från en "adopterad" skola ringer för att gå med i en grupp?

Om du ber för en skola där ingen av barnen i din grupp går, kommer din grupptyp att dyka upp i gruppsökaren, till exempel Förlorade eller Militär. Om en mamma från den skolan kontaktar dig om att gå med, vänligen låt henne veta hur glad du är över att hon är ett bönesvar! Förklara att din grupp ber För skolan men att dina barn är äldre. Som ledare kanske du vill träffa henne för att be och hjälpa henne att hitta en annan grupp eller mamma. Hjälp henne också att kontakta en Områdesledare, Landskoordinator eller Regional Direktor.