Är en världsvid bönerörelse av kvinnor, grundad i Canada 1984. Fern Nichols, grundaren och Presidenten av `Moms in Prayer International` (USA), startade den första Mammor i Bön gruppen. Idag ber tusentals kvinnor tillsammans i mer än 142 länder.

Vi tror att Gud kan förändra människor och situationer genom våra böner. Det är därför vi kommer tillsammans en timme i veckan i små grupper för att be för våra barn, deras lärare och skolor.

Vår syfte är:

  • Att stödja våra barn i bön.
  • Att dela vår gemensamma tro på Jesus Kristus. Våra böner grundar sig på Bibeln.
  • Att välsigna lärare, rektorer, administratörer och elever och stå bakom dem.
  • Att förespråka bibliska värderingar och höga moraliska normer i våra skolor.
  • Att varje barn i varje land ska komma till Kristus.

Vår önskan är:

  • Att varje skola i Europa och runt om i världen skulle omfattas av bön.

Stig upp, ropa högt i natten, när nattväkterna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft upp dina händer till honom för dina barns liv ... Klagovisorna 2:19 (Svenska Folkbibeln 2014)