2019 06 MIP EU Banner

Detta avsnitt är utformat speciellt för alla ni underbara kvinnor som leder Mammor i Bön-grupper.

Här hittar du vårt mest populära grupphjälpmedel: Bönebladen. Vi har ett tomt eller kan du välja från en lista med attribut och ladda ner ett delvis ifyllt Böneblad!

Och det är inte allt ... du hittar dussintals användbara resurser och länkar för att göra ditt jobb som ledare enklare.

Vi värdesätter verkligen ditt engagemang! Vi står vid din sida för att stötta dig så gott vi kan.

Må Gud rikligt välsigna dig och din familj.

Definition

En Mamma i Bön-Internationell ledare leder andra kvinnor regelbundet - varje vecka, optimalt - i en timme av bön för sina barn och deras skolor.

 • Hon har tagit emot Jesus Kristus som sin personliga Herre och Frälsare.
 • Hon samtycker med Mammor i Böns Trosbekännelse.
 • Hon håller fast vid och accepterar Mammor i Böns Grundvärderingar och Riktlinjer.
 • Hon har ett hjärta för bön och vill stå i Herrens tjänst.
 • Hon leder sin grupp smidigt och kärleksfullt. Hon följer 4-stegsbönen.
 • Hon kommer förberedd och börjar i tid.
 • Hon står fast vid Mammor i Böns bönetaktik.
 • Hon deltar i Områdesledarnas sammankomster.
 • Hon är representant för Mammor i Bön för sin grupp och skola.
 • Hon är kopplingen mellan Områdessamordnaren, Landskoordinatorn och sin grupp.
 • Hon hittar en annan mamma att ta sin plats när hon inte längre kan leda gruppen.

Syfte

Att effektivt leda sin Mammor i Bön grupp i samstämd bön.

Mål

Att be för ett av varje medlems barn/barnbarn, andra skolbarn, lärare, administratörer, personal, skolangelägenheter och Mammor i Bön International under bönetimmen.

Verktyg

 • Bibel
 • Mammor I Bön Arbetshäfte
 • Böneblad
 • Vår hemsida MomsInPrayer.org

Vision Statement

Vår vision är att alla skolor i världen skulle vara täckta av förbön. 

Mission Statement

Moms in Prayer Internationel påverkar barn och skolor runt om i världen för Kristus genom att samla mammor till bön.

Mer…

Bibelns bön för ett barn

Herre, jag ber att _____ ska vara klok när det gäller det goda och oskyldig när det gäller det onda. Från Rom 16:19b (SFB)

Bibelns bön för ett barn

Herre, jag ber att _____s tro ska växa stark i den sanning han/hon har lärt sig, så att han/hon flödar över av tacksamhet. Från Kol 2:7 (SFB)

Bibelns bön för skolpersonal

Fader, uppmuntra _____s hjärta och styrk honom/henne till allt gott i gärning och ord. Från 2 Tess 2:17 (SFB)

Bibelns bön för skolan

Må _____ skolan ta hänsyn till vad som är rätt, inte bara i Herrens ögon, utan också i människors ögon. Från 2 Kor 8:21 (SFB)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline