Dataskydd: Vår anpassning till GDPR.

Som du kanske vet har Europeiska Unionen antagit Den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Eftersom Moms in Prayer Europe är baserat i Schweiz, betjänar vi många kvinnor i EU och har överlåtit oss att följa GDPR.

Sekretess / Användarvillkor

Moms in Prayer International förbinder sig att aldrig sälja eller lämna ut dina konfidentiella personuppgifter. Vi tar alla tillgängliga steg för att säkerställa att din personliga och ekonomiska information, som du lämnar till oss, kommer att förbli säker. Vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats. Vi ber dig därför att du tar en stund att granska följande värdefulla uppgifter.

Insamling av information

Moms in Prayer International samlar INTE in personlig information utan din kännedom när du besöker vår webbplats.

Moms in Prayer International tillåter dig dock att lämna personlig information på vår webbplats. Den information som vi samlar in är direkt relaterad till den tjänst du begär. Du kan till exempel göra donationer, registrera din grupp, registrera dig för att få e-post, etc. Den typ av information vi samlar in är bara den information som behövs för att underlätta vårt svar på din specifika begäran, t.ex. ditt namn och din kontaktinformation.

Om du registrerar dig som gruppledare kommer Moms in Prayer International att samla in den information som behövs för att slutföra denna transaktion, vilket inkluderar dina kontaktuppgifter, som kommer att lagras i en säker databas. Informationen används för att förmedla andra mammors kontakt med dig och din bönegrupp. Information används också för att maila dig organisationens uppdateringar och uppmuntran.  För dem som donerar till organisationen används din information för att spåra dina donationer så att vi kan utfärda ett tackbrev eller kvitto för skatteändamål.

Om du delger dina tankar, kommentarer, åsikter, bekymmer, idéer, personliga vittnesbörd, begäran om förbön, frågeställningar etc. så förbehåller sig Moms in Prayer International att med din tillåtelse, samla in den informationen och använda den på ett av de sätt som anges i följande avsnitt med titeln "Användning av information".

Användning av information

Moms in Prayer International använder informationen från dig på följande sätt:

  • Svarar på din korrespondens, frågor, kommentarer, förslag, tankar, åsikter, böner, bekymmer eller idéer för att uppfylla en frågeresurs.
  • Om du är gruppledare, kommer Moms in Prayer International att använda din information för att förmedla kontakt med en mamma som vill gå med i en aktiv grupp för hennes barns skola.
  • Uppdatera, utveckla, designa och anpassa innehållet på vår webbplats kontinuerligt för att möta vår målgrupps behov, intressen och önskemål.
  • Som registrerad gruppledare, medlem eller intresserad person i Moms in Prayer International Ministry kommer du att få  tillfälliga e-postmeddelanden.
  • Du kan bli kontaktad för att bekräfta specifika resurs- eller informationsförfrågningar, bekräfta abonnemangsinformation, informera dig om nya produkter och specialerbjudanden, eller ge information som vi tycker kan vara av särskilt intresse för dig.

 

Upplysning / Delning av information

Som sagts ovan säljer eller utelämnar inte Moms in Prayer International din konfidentiella information till andra. Ibland samarbetar Moms in Prayer International med likasinnade nätverk. I dessa fall kan Moms in Prayer International delge detta för våra understödjare. Vi kommer emellertid inte att ge din personliga kontaktinformation till något annat nätverk.

Donators Sekretesspolicy

Moms in Prayer International kommer inte att sälja, hyra ut våra givares information till andra, ej heller skicka mail till våra givare på uppdrag av andra organisationer.                   Denna policy gäller all information som mottas av Mammor i Bön, både offline och online, såväl som elektronisk, skriftlig eller muntlig kommunikation. I den utsträckning som några donationer behandlas via en tredjepartsleverantör, kommer våra givares information endast att användas för att behandla donationen.

Länkar till tredje parts webbplatser

MITI: s sekretesspolicy reglerar inte något utbyte av information mellan dig och någon tredje parts webbplats. Vi rekommenderar att du granskar deras sekretesspolicy (det finns säkert på deras webbplatser) innan de öppnas, men framförallt innan du delar personligt identifierbar information. På samma sätt reglerar denna sekretesspolicy inte sekretesspraxis på någon tredje parts webbplats som du skulle kunna länka till från webbplatsen Moms in Prayer.

Möjlighet att Redigera och Radera

Om du vill korrigera, uppdatera, lägga till eller radera personlig information, kan du bara meddela oss genom att skriva till oss på Moms in Prayer in Europe, Bordeaux-Str. 5, CH-4053 Basel, Schweiz, eller email Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Förändringar

Moms in Prayer International förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy och ber dig granska denna policy för uppdateringar.

Frågor eller förslag

Vänligen skriv alla frågor eller kommentarer angående denna sekretesspolicy till Moms in Prayer in Europe, Bordeaux-Str. 5, CH-4053 Basel, Schweiz eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Den här webbplatsen kan ge länkar till webbplatser som innehas av personer eller organisationer som står utanför för Moms in Prayer International. När du har tillgång till information som länkar dig till en annan webbplats, är du föremål för den webbplatsens sekretesspolicy som har informationen du länkat till.

Sammanställning om användning

Allt innehåll, bilder, logotyper och foton som visas på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och ägs av Moms in Prayer International. Övriga bilder, varumärken eller logotyper är upphovsrättsskyddade av respektive ägare. Information och bilder som finns på webbplatsen kan inte reproduceras antingen i tryck eller elektroniskt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Moms in Prayer International.

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa tredje parts webbplatser kontrolleras inte av Moms in Prayer International. Länkarna till dessa webbplatser tillhandahålls för att underlätta arbetet. Moms in Prayer är inte ansvarig och åtar sig inget ansvar för innehållet på någon av dessa webbplatser, och om inte uttryckligen anges, stöder inte dessa webbplatser eller deras innehåll, produkter eller tjänster. Moms in Prayer är inte ansvarig för innehållet på någon sponsors hemsida kopplad till den här webbplatsen, och åsikterna och synpunkterna på sponsorns webbsidor återspeglar inte nödvändigtvis Moms in Prayer.

Click here to view as a pdf.