ANBI-publicatie ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994

Naam stichting: Stichting Moeders in Gebed 34213047 KvK: 8143.11.167
RSIN/Fiscaal nummer Adres: Kruisweg 32, Aalsmeerderbrug (Noord Holland)

Statutaire doelstelling Actueel beleidsplan

Het doel van Moeders in Gebed is dat alle scholen in Nederland en in de wereld omringd zullen worden door gebed

Onze visie

Dat alle scholen over de hele wereld omringd worden door gebed.

Onze missie 

Moeders in Gebed Internationaal beïnvloedt kinderen en scholen wereldwijd voor Christus door moeders bij elkaar te brengen in gebed.

Ons doel

 • Te bidden dat onze kinderen Jezus als hun Heer en Redder zullen aannemen en standvastig te zijn in hun geloof

 • Te bidden voor de leerkrachten en de directie en bestuur

 • Te bidden dat leerkrachten, ondersteunend personeel en studenten in Jezus

  zullen gaan geloven.

 • Om moeders die zware lasten dragen voor hun kinderen te ondersteunen en te

  bemoedigen

 • Te bidden dat onze scholen geleid zullen worden door bijbelse principes en hoge

  morele waarden.

 • Een bemoediging en een positieve steun te zijn voor onze scholen

Vice-voorzitter 

Esther van Dam 

Beloningenbeleid

Moeders in gebed werkt met vrijwilligers en is  afhankelijk van giften. De vrijwillige medewerkers van Moeders in Gebed ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. Met onkosten worden de reiskosten voor lange afstanden bedoeld.

Actueel verslag activiteiten 2021

 • 13 januari was de jaarlijkse Wereldwijde dag van Bidden & Vasten via Zoom en met bijpassende Gebedstijd
 • In februari en maart heeft Esther voor het eerst een set van 2 skype trainingen genaamd:   Het “Het MiG Gebedsuur als cadeau” en “Het voorbereiden van het Gebedsuur” gegeven aan 4 nieuwe moeders
 • Op 23 & 25 maart heeft Esther met een boekentafel gestaan bij 2 informatieavonden in Waarder, Zuid-Holland
 • 8 mei hadden we een Zoom ontmoeting met MIP Europa Central West genaamd “Overvloedige Hoop” waarbij een aantal Nederlandse moeders aanwezig waren!
 • 15 september hebben Esther en Marlies (voorbidster) een informatiebijkomst georganiseerd voor de Gebedsgroepen in en rond Almelo en Enschede
 • 25 november mochten Esther en Marlies een informatiebijkomst verzorgen voor de Gebedsgroepen in Alblasserdam eo.
 • Esther stuurt maandelijks een Gebedskalender naar de achterban
 • V.M . de ontmoetingen dit jaar heeft Esther materialen bestelt, zoals boekenleggers, Gebedsboekjes Nehemia en Romeinen, ..
 • Door het jaar heen heeft Esther regelmatig Gebedsskypes gehad met begeleiders uit MIP Europa & Israël

 

 MiG-ANBI Publicatie Financieel jaarverslag van 2021 vind je onder 'Downloads'